Dirigenten

 • Christoph Cajõri
 • Christoph Brunner
 • Kurt Equiluz
 • Jõrg Ewald Dãhler
 • Johannes Günther
 • Hanspeter Gmür
 • Howard Griffiths
 • Christoph Hanimann
 • Bernhard Hunziker
 • René Jacobs
 • Marc Kissoczy
 • Stefan Klarer
 • Klaus Knall
 • Christoph Kobelt
 • Michael Kobelt
 • Alois Koch
 • Collin Metters
 • Michael Radulescu
 • Beat Schäfer
 • Wilfried Schnetzler
 • Peter Siegwart
 • Andreas Spõrri
 • Beat Spõrri
 • Rãto Tschupp

Orchester

 • Kammerphilharmonie Graubünden
 • Bach Collegium Zürich
 • Barockorchester ad fontes
 • Barockorchester Concerto Poetico
 • Barockorchester L'arpa festante
 • Barockorchester le phoenix
 • Barockorchester L'Orfeo
 • Orchester Stella Matutina
 • Ensemble la fontaine
 • Amar Quartett
 • Carmina Quartett